Etapy wytwarzania naczyń glinianych

  • Wydobycie gliny - surowca do wyrobu naczyń
  • Przygotowanie gliny - obróbka gliny surowej do postaci materiału
  • Toczenie gliny na kole garncarskim
  • Zdobienie naczyń glinianych
  • Suszenie naczyń
  • Wypał naczyń